Cennik
ACE VISION

System zdalnego odczytu przemysłowych liczników energii elektrycznej

System ACE Vision

Tel.:   12 257 10 27 - 29

Faks: 12 257 10 25

E-mail: biuro@itron.pl

www.itron.pl

Skontaktuj się z nami:

Cennik nie może być rozumiany jako oferta handlowa w rozumieniu Kodeksu Handlowego, lecz wyłącznie jako informacja techniczno-handlowa

Cennik systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

Opis pakietu

Opłata miesięczna  [netto]

[zł]

VISION STANDARD

Zdalny odczyt danych pomiarowych z licznika.

Częstotliwość odczytu:    1 godzina

Zakres odczytywanych danych:

- Mierzone zużycie energii, ogółem i w taryfach

- Profil obciążenia (maks. 16 kanałów)

- Dane historyczne — domyślnie 1 na miesiąc, zgodnie z zamknięciem okresu rozliczeniowego
 (nie częściej niż 1 dziennie)

- Dziennik zdarzeń licznika

- Dane diagnostyczne

- Dane o próbach nielegalnego dostępu

Dane dostępne 24h na dobę.

 

40,-

 

60,-

 

80,-

 

120,-  

1 licznik

 

2 liczniki

 

2÷4 liczników

 

4÷10 liczników

VISION +

Usługa dodatkowa, działająca w pakiecie z usługą VISION STANDARD.

Zakres usługi:

- Tworzenie sumy / bilansu z wielu punktów pomiarowych klienta pracujących w systemie
ACE Vision (algorytm bilansowania uzgadniany indywidualnie z klientem)

- Sumowanie wskazań zużycia energii

- Tworzenie dodatkowego zagregowanego profilu obciążenia z punktów pomiarowych klienta

 

10,-

 

15,-

 

20,-

 

30,-

2 liczniki

 

2÷4 liczników

 

4÷10 liczników

 

>10 liczników

Dzierżawa karty telemetrycznej SIM

Karta telemetryczna SIM będąca własnością ITRON Polska Sp. z o.o.

Karta SIM przeznaczona do modemów GPRS, umożliwiająca przesyłanie danych z liczników do systemu ACE Vision. Karta może być wykorzystywana do odczytu danych z jednego licznika lub grupy liczników połączonych w pętle RS485.

15,-

za sztukę