System ACE Vision
ACE VISION

System zdalnego odczytu przemysłowych liczników energii elektrycznej

System ACE Vision

Tel.:   12 257 10 27 - 29

Faks: 12 257 10 25

E-mail: biuro@itron.pl

www.itron.pl

Różne czynniki zwiększają tempo wzrostu globalnego popytu na systemy pomiarowe typu C&I. Ekspansja nieregulowanych rynków do segmentu komercjalnego zwiększa zapotrzebowanie na systematyczny dopływ danych w zakresie naliczania i wymiany energii.

 

Program ACE Vision wychodzi naprzeciw tym nowym potrzebom oferując szereg funkcji automatycznego odczytu liczników i zarządzania energią przeznaczonych dla zakładów użyteczności publicznej oraz operatorów.

 

ACE Vision obsługuje cały zakres produkowanych prze firmę liczników komercjalnych i przemysłowych bazujących na protokole DLMS/COSEM, takich jak: ACE8000, ACE SL7000 oraz licznik ACE6000.

 

Program ACE Vision obsługuje liczne, w tym również najnowsze media komunikacyjne przeznaczone do pobierania danych z liczników i został zaprojektowany specjalnie w celu sprostania wymogom sieci działających w oparciu o Ethernet i GPRS.

 

Program ACE Vision jest skalowalny: potrafi efektywnie obsłużyć kilka tysięcy punktów pomiaru bez obniżenia sprawności działania.

Zawdzięczamy to przede wszystkim:

· użyciu efektywnej platformy systemu relacyjnej bazy danych MySQL, która umożliwia jednoczesną obsługę wielu użytkowników

· zdolności systemu do jednoczesnej obsługi kilku kanałów komunikacyjnych z osobnymi modemami.

 

Kluczowe Właściwości

 

Odczyt danych:

· Z pojedynczego licznika lub grupy liczników

· Bieżących rejestrów energii

· Rejestrów historycznych zużycia energii

· Diagnostyka liczników i informacje monitoringowe

· Dziennik zdarzeń

· Dane chwilowe

· Dane o jakości dostarczanej energii

· Statystyka komunikacji

· Synchronizacja czasu w licznikach

· Kanały profilu obciążenia z ustawialnym zakresem dat

· Przyrostowy odczyt danych profilu obciążenia

 

Przykładowy widok 3D profilu obciążenia

Przykładowy widok 2D profilu obciążenia

 

Harmonogram pracy:

· Możliwość kreowania zadań odczytowych dla pojedynczego licznika lub grupy liczników wg zaleceń klienta (godzina odczytu, częstość odczytu, zakres danych, itp..)

· Wielokrotne, równoległe sesje komunikacyjne umożliwiające równoczesny odczyt wielu liczników

 

Wyświetlanie danych:

· Sieciowy interfejs Web umożliwiający dostęp do danych pomiarowych przy wykorzystaniu przeglądarki systemowej (IE, Firefox, Opera,..)

· Tabelaryczna prezentacja dla wszystkich danych odczytanych z liczników

· Graficzne wyświetlanie danych w postaci wykresów 2D i 3D z możliwością wyboru kanału oraz sygnalizacją zdarzeń

· Przechwytywanie kształtu fal (liczniki ACE SL7000 i ACE8000) oraz analiza faz napięcia i natężenia

 

Eksport danych w formatach:

· CSV

· XML

· PDF

 

Funkcje dodatkowe:

· Możliwość sumowania / bilansowania zużycia z wielu punktów pomiarowych klienta

· Kalkulator taryf pozwalający na symulację rachunku dla różnych grup taryfowych

· Agregowanie profilu obciążenia dla wielu punktów pomiarowych klienta

Skontaktuj się z nami:

System automatycznego odczytu liczników i zarządzania energią dla aplikacji handlowych i przemysłowych